AVNeG-bedrijven in discussie over energietransitie: een collectieve opgave

UTRECHT - 11 september 2018 - De energietransitie stelt de technologische industrie voor een grote opgave, maar biedt ook kansen om nieuwe business aan te boren. Berenschot werkt aan een vooronderzoek Klimaatroutekaart 2030 waarin de klimaatopgave van de FME, VNMI en AVNEG-lidbedrijven in beeld wordt gebracht. Op dinsdag 11 september verzamelden zich veertig van deze bedrijven in Utrecht om met Berenschot én met elkaar in gesprek te gaan over de belangrijkste knelpunten en mogelijke klimaatoplossingen.


Startpunt voor de discussie waren de resultaten van de online enquête die onder ruim vierhonderd lidbedrijven is uitgevoerd. De bijeenkomst in Utrecht diende om dit eerste beeld nader te toetsen en een technologische verdiepingsslag te maken. Uit de achterban van FME, VNMI en AVNEG werd daarvoor een unieke combinatie van vragers en aanbieders van klimaatoplossingen samengebracht. Zij werden gemixt en over vier tafels verdeeld. Dit leverde interessante discussies op.


"Bedrijven zijn bereidwillig en zien de energietransitie als een collectieve opgave, maar lopen eveneens met grote vragen", zegt belangenbehartiger Rob van Beek, die het routekaart-project vanuit FME coördineert en ook deelneemt aan de Klimaattafel Industrie. "Voor veel bedrijven is de omvang onduidelijk. Knelpunten zijn technisch en financieel van aard. De meeting in Utrecht bood ons de kans om heel gericht te vragen: wat heb je nodig en wat heb je te bieden? Welke randvoorwaarden moeten er komen en van wie, en waar zien we nieuwe technologieën zoals waterstof of biomassa in een tijdslijn richting 2030 en verder? Die kennis willen we gaan ontsluiten."


Hans van der Spek, die namens FME deelneemt aan de Klimaattafel Elektriciteit en één van de vier discussies leidde, zag dat de mix van vragers en aanbieders interessante inzichten opleverde. "Er kwamen hele praktische vragen aan de orde: hoe kan ik restwarmte hergebruiken en wat zijn de complicaties van overstappen op waterstof? Er is behoefte aan specifieke kennis zodat we meteen de juiste keuzes maken. Wat zijn kentallen: wat kan wel en wat kan niet. Kennisdeling en matching van vragers en aanbieders worden heel belangrijk. Er ontstaan straks clusters van bedrijven en stakeholders die je niet meteen bij elkaar zou verwachten. Verder moet er een stevige koppeling komen met circulaire economie, is er een financieringsvraag en verlangen bedrijven een brede en betrouwbare beschikbaarheid van duurzame alternatieven."


De resultaten van dit vooronderzoek en de discussiemiddag worden door Berenschot verwerkt en begin 2019 als een totaalbeeld gepresenteerd in de Klimaatroutekaart 2030.

Algemene Vereniging van Nederlandse Gieterijen (AVNeG)

De Algemene Vereniging van Nederlandse Gieterijen (AVNeG) behartigt de belangen van de Nederlandse gieterijsector en in het bijzonder die van de bij haar aangesloten leden. Arbo, milieu, energie en promotie van het vakgebied zijn de speerpunten van de vereniging. De AVNeG telt 16 lidbedrijven. Het secretariaat is gevestigd bij de Vereniging FME-CWM in Zoetermeer. Wanneer u interesse hebt in het lidmaatschap van de AVNeG, neemt u dan alstublieft contact met ons op.