Commissie AME

De Commissie Arbo, Milieu en Energie (AME) van de AVNeG is als volgt samengesteld:

Dhr. R. Nijenhuis (voorzitter) Nefit Industrial BV
Dhr. F. Nijhoff

Waeles Nederland BV

Dhr. B. Dinnissen

Nijmeegsche IJzergieterij BV 

Dhr. W. Smit

Lovink Technocast BV  

Dhr. G.A. Duit
VDL Castings Heerlen BV
Mevr. T. Ebbers

Gieterij Neede BV 

Dhr. F. Esmeijer

Rademakers Gieterij BV 

Dhr. H. Kwappenberg
Gieterij Doesburg BV
Dhr. E. Melissen
Nannoka Vulcanus BV
Dhr. H. van de Keuken
Cirex BV
Dhr. J. Schoemaker
Nefit Industrial BV
Dhr. C. Grefhorst

Adviseur 

Mevr. M. Hillmann Adviseur
Dhr. H. van der Linden Adviseur

Algemene Vereniging van Nederlandse Gieterijen (AVNeG)

De Algemene Vereniging van Nederlandse Gieterijen (AVNeG) behartigt de belangen van de Nederlandse gieterijsector en in het bijzonder die van de bij haar aangesloten leden. Arbo, milieu, energie en promotie van het vakgebied zijn de speerpunten van de vereniging. De AVNeG telt 16 lidbedrijven. Het secretariaat is gevestigd bij de Vereniging FME-CWM in Zoetermeer. Wanneer u interesse hebt in het lidmaatschap van de AVNeG, neemt u dan alstublieft contact met ons op.