De Nederlandse gieterij industrie: Duurzamer met energie-efficiëntie

De bedrijven uit de achterban van de AVNeG zijn sinds vele jaren deelnemers aan het MJA3-convenant. De AVNeG is in het verleden één van de eerste branches geweest die het MJA3-convenant ondertekend heeft.

De deelnemers van MJA3 hebben de ambitie om in de periode van 2005 tot 2020 een efficiëntieverbetering van 30% te realiseren, door maatregelen te treffen in procesefficiëntie, ketenefficiëntie en duurzame energie. Tot op heden is een resultaat van maar liefst 46% gerealiseerd (waarvan 19% door inkoop van duurzame energie).

De resultaten van de Nederlandse gieterij industrie in het MJA3-convenant zijn door RVO.nl overzichtelijk gepresenteerd in een infographic. Dit infographic treft u hier aan: Infographic Gieterijen MJA3

Algemene Vereniging van Nederlandse Gieterijen (AVNeG)

De Algemene Vereniging van Nederlandse Gieterijen (AVNeG) behartigt de belangen van de Nederlandse gieterijsector en in het bijzonder die van de bij haar aangesloten leden. Arbo, milieu, energie en promotie van het vakgebied zijn de speerpunten van de vereniging. De AVNeG telt 16 lidbedrijven. Het secretariaat is gevestigd bij de Vereniging FME-CWM in Zoetermeer. Wanneer u interesse hebt in het lidmaatschap van de AVNeG, neemt u dan alstublieft contact met ons op.