FME, VNMI en AVNeG starten vooronderzoek Roadmap Klimaat

ZOETERMEER - 21 juni 2018 - Het Kabinet heeft besloten dat Nederland haar CO2-productie met 49% moet verlagen en wil het gebruik van Gronings gas in 2030 tot nul verlagen. Leden van FME, VNMI en AVNeG (exclusief Tata Steel) dragen voor ongeveer 4% bij aan de CO2-uitstoot binnen de sector industrie. Van deze bedrijven wordt door de overheid een actieve en ambitieuze bijdrage verwacht in het behalen van de gestelde CO2-reductiedoelen. In aanloop hiernaartoe voeren de drie organisaties nu eerst een vooronderzoek uit om de gegevens in kaart te brengen.

Om de exacte klimaatopgave voor de technologische industrie zo realistisch mogelijk in beeld te krijgen en bedrijven bij de uitvoering te helpen de juiste keuzes te maken, wordt in de komende maanden - in samenwerking met de leden - een Roadmap Klimaat ontwikkeld. Daarvoor wordt nu eerst een vooronderzoek naar het energiegebruik bij de bedrijven uitgevoerd.

Het vooronderzoek en de Roadmap Klimaat moeten meer inzicht geven op de volgende vragen:

  • Hoe gaat de energietransitie bedrijven beïnvloeden?
  • Hoe kunnen VNMI-, AVNeG- en FME-bedrijven hun eigen CO2-emissie reduceren?
  • Hoe kunnen FME-bedrijven CO2-emissie reducties in andere sectoren faciliteren?
  • Welke investeringen zijn nodig?
  • Op welke wijze kunnen bedrijven de transitie maken?


Veel FME-bedrijven brengen technologische producten op de markt die een bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie binnen én buiten onze sector. De komende jaren verwacht FME grote uitdagingen en veranderingen bij de installatietechnologie voor de gebouwde omgeving, energieopslag en -transport, elektrificatie en het balanceren van vraag en aanbod van energie. De technologische industrie kan hier een onmisbare rol in gaan spelen en zal een grote bijdrage moeten blijven leveren aan energiebesparing.

Bedrijven die mee willen doen, kunnen zich aanmelden voor de Klankbordgroep Klimaat en Energie via beleid@fme.nl.

Algemene Vereniging van Nederlandse Gieterijen (AVNeG)

De Algemene Vereniging van Nederlandse Gieterijen (AVNeG) behartigt de belangen van de Nederlandse gieterijsector en in het bijzonder die van de bij haar aangesloten leden. Arbo, milieu, energie en promotie van het vakgebied zijn de speerpunten van de vereniging. De AVNeG telt 16 lidbedrijven. Het secretariaat is gevestigd bij de Vereniging FME-CWM in Zoetermeer. Wanneer u interesse hebt in het lidmaatschap van de AVNeG, neemt u dan alstublieft contact met ons op.