Frans van Noppen geridderd bij afscheid

Na afloop van de Algemene Ledenvergadering van de AVNeG, welke gehouden werd op 7 juni 2018, werd er door de vereniging stilgestaan bij het afscheid van Frans van Noppen. Gedurende 30 jaar heeft Frans van Noppen zich op bestuurlijk niveau ingezet voor de gieterij-industrie in Nederland. Niet alleen vanwege deze verdienste, maar ook vanwege zijn inzet op andere plekken in de maatschappij, werd hij bij deze gelegenheid benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de versierselen in Heusden opgespeld door burgemeester Roel Augusteijn. Het bestuur van de AVNeG bedankte hem eveneens voor zijn jarenlange inzet voor de branche en overhandigde hem daarbij een bronzen beeldje.

Overhandiging

Algemene Vereniging van Nederlandse Gieterijen (AVNeG)

De Algemene Vereniging van Nederlandse Gieterijen (AVNeG) behartigt de belangen van de Nederlandse gieterijsector en in het bijzonder die van de bij haar aangesloten leden. Arbo, milieu, energie en promotie van het vakgebied zijn de speerpunten van de vereniging. De AVNeG telt 16 lidbedrijven. Het secretariaat is gevestigd bij de Vereniging FME-CWM in Zoetermeer. Wanneer u interesse hebt in het lidmaatschap van de AVNeG, neemt u dan alstublieft contact met ons op.