In Memoriam Ab Schouten

Het droeve bericht heeft de vereniging bereikt over het overlijden op 10 februari 2018 van dhr. Ab Schouten, voormalig bestuurslid van de AVNeG. Dhr. Schouten was voormalig directeur van De Globe / Globon. Hij is 80 jaar oud geworden.

De AVNeG is dhr. Schouten veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet voor de gieterij-industrie in Nederland. Wij wensen zijn nabestaanden heel veel sterkte toe om dit zware verlies te verwerken.

Bestuur & Leden AVNeG

Algemene Vereniging van Nederlandse Gieterijen (AVNeG)

De Algemene Vereniging van Nederlandse Gieterijen (AVNeG) behartigt de belangen van de Nederlandse gieterijsector en in het bijzonder die van de bij haar aangesloten leden. Arbo, milieu, energie en promotie van het vakgebied zijn de speerpunten van de vereniging. De AVNeG telt 16 lidbedrijven. Het secretariaat is gevestigd bij de Vereniging FME-CWM in Zoetermeer. Wanneer u interesse hebt in het lidmaatschap van de AVNeG, neemt u dan alstublieft contact met ons op.