Metaalgieten

Het gieten van metalen dateert al van ver voor de jaartelling. Rond het jaar 5000 voor Christus werd goud gegoten voor decoratieve doeleinden. De geschiedenis leert dat het ijzergieten voor het eerst in China werd gepraktiseerd - zo'n 500 jaar voor Christus. Vanaf de 19e eeuw beleefde de techniek van het ijzergieten een ongekende groei in Europa en de Verenigde Staten. In Nederland ontwikkelde het aanvankelijke ambacht van metaalgieten zich tot een geprofessionaliseerde en specialistische industrie. De hoogwaardige producten worden voor een belangrijk deel geƫxporteerd.

De Nederlandse gieterijen vervaardigen een grote verscheidenheid aan producten die hun toepassing vinden in diverse sectoren, zoals de bouw, de machine- en metaalindustrie, truckbouw en automotive. Vroegere voorbeelden van gietproducten zijn hekwerken, lateien en draagconstructies, tegenwoordige producten zijn schroeven voor schepen, motoronderdelen, complexe machineonderdelen, pomphuizen, kunstwerken en onderdelen voor windturbines.

Ondanks de lange geschiedenis van het proces, voert de gieterij industrie nog steeds vernieuwingen en verbeteringen door. Deze innovaties richten zich onder meer op de volgende aspecten:
 
 • vloeibare vormgeving van ferro- en non-ferrometalen
 • gieterijproductietechnieken, waarbij automatisering een toenemende rol speelt
 • materiaalbesparende technieken, zoals het low pressure sand casting
 • nieuwe vormtechnieken, zoals het lost foam proces
 • ontwikkeling van coatings en binders voor vormen en kernen
 • materiaalkeuze en -analyse
 • nieuwe computerondersteunde ontwerp- en productietechnieken, zoals rapid prototyping (vorm frezen en 3D printing)
 • kwaliteitscontrole
 • arbo, milieu en energie onderwerpen
 • normalisatie
 • opleiding en scholing van personeel

Algemene Vereniging van Nederlandse Gieterijen (AVNeG)

De Algemene Vereniging van Nederlandse Gieterijen (AVNeG) behartigt de belangen van de Nederlandse gieterijsector en in het bijzonder die van de bij haar aangesloten leden. Arbo, milieu, energie en promotie van het vakgebied zijn de speerpunten van de vereniging. De AVNeG telt 16 lidbedrijven. Het secretariaat is gevestigd bij de Vereniging FME-CWM in Zoetermeer. Wanneer u interesse hebt in het lidmaatschap van de AVNeG, neemt u dan alstublieft contact met ons op.