Metallurgische industrie richt zich op klimaatdoelstellingen

PERSBERICHT - 3 juni 2019 - De klimaatdoelstellingen zijn onder voorwaarden haalbaar voor de metallurgische industrie en gieterijen. Dit blijkt uit het rapport dat vandaag door VNMI en AVNeG wordt aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Op de korte termijn is onder andere voldoende ruimte voor CO2-opslag en -hergebruik én financiering van de ‘onrendabele top’ noodzakelijk. Op de langere termijn dient voldoende geïnvesteerd te worden in duurzame energie, zowel in de infrastructuur als in de opwekking daarvan.

VNMI en AVNeG hebben in samenwerking met FME aan Berenschot gevraagd om de mogelijkheden voor zowel de metallurgische industrie als gieterijen te verkennen. De klimaatdoelstellingen zijn haalbaar door een combinatie van procesoptimalisatie, elektrificatie van processen en afvang en hergebruik van CO2. Daarbij gelden echter wel enkele belangrijke randvoorwaarden: voldoende aanbod van duurzame energie, een voorspelbare en betaalbare ontwikkeling van de energieprijs, samenwerking tussen industrie en overheid voor de financiering van de ‘onrendabele top’ en samenwerking tussen industrie, overheid en kennisinstellingen als het gaat om de implementatie van de benodigde innovaties.

CO2-opslag en -hergebruik
“Voor het behalen van de klimaatdoelstellingen op de korte termijn is het cruciaal dat we voldoende CO2-opslag en -hergebruik beschikbaar krijgen. Daarnaast is financiering van de onrendabele top belangrijk, zodat we zo snel mogelijk aan de slag kunnen met baanbrekende innovatie en procesoptimalisatie in onze fabrieken”, aldus Hans van den Berg, voorzitter VNMI.

Duurzame energie
Op de lange termijn dient er fors geïnvesteerd te worden in duurzame energie. “Op dit moment is de productie van duurzame energie, zoals groen gas en duurzaam geproduceerde elektriciteit veel te laag. Ook de infrastructuur voor het transport van duurzame energie is ontoereikend, in deze zaken moet fors worden geïnvesteerd”, aldus Bert Duit, voorzitter AVNeG.     

Over VNMI
VNMI is de brancheorganisatie van Nederlandse producenten van ruwe metalen en metaallegeringen en halffabricaten daarvan. VNMI vertegenwoordigt ruim 80% van de in Nederland gevestigde metallurgische industrie. De bedrijven in de metallurgische industrie vertegenwoordigen in Nederland circa 50.000 voltijdsbanen (direct/indirect) en een exportwaarde van 6 miljard euro op jaarbasis.

Over AVNeG
De Algemene Vereniging van Nederlandse Gieterijen (AVNeG) bestaat sinds 1932. Zij maakt als brancheorganisatie onderdeel uit van FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. Anno 2019 telt de AVNeG 12 leden. Deze 12 bedrijven genereren een omzet van 200 miljoen Euro en bieden directe werkgelegenheid aan 1.200 mensen. Een groot deel van de productie van deze bedrijven is bestemd voor de export en komt terecht in de automotive sector.

Voor meer informatie, zie hier de complete tekst van het persbericht.

Het Berenschot rapport Routekaart voor de Metallurgische industrie kunt u hier downloaden.

Aanbieding-Routekaart-1

Aanbieding-Routekaart-2

Aanbieding-Routekaart-3

Aanbieding-Routekaart-4

Algemene Vereniging van Nederlandse Gieterijen (AVNeG)

De Algemene Vereniging van Nederlandse Gieterijen (AVNeG) behartigt de belangen van de Nederlandse gieterijsector en in het bijzonder die van de bij haar aangesloten leden. Arbo, milieu, energie en promotie van het vakgebied zijn de speerpunten van de vereniging. De AVNeG telt 16 lidbedrijven. Het secretariaat is gevestigd bij de Vereniging FME-CWM in Zoetermeer. Wanneer u interesse hebt in het lidmaatschap van de AVNeG, neemt u dan alstublieft contact met ons op.