Nieuw lid van de AVNeG: Gieterij Borcherts uit Sappemeer

Het bestuur van de AVNeG is verheugd over het toetreden tot de vereniging van een nieuw lid per 1 september 2016. Het gaat om Gieterij Borcherts uit het Groningse Sappemeer. Het bedrijf maakt samen met Machinefabriek Dekens onderdeel uit van de Dekens Groep. Gieterij Borcherts is opgericht in 1926 en sinds 1956 in eigendom van de familie Dekens. Inmiddels staat de derde generatie klaar om toe te treden tot het bedrijf. De afgelopen jaren is er door het bedrijf fors geïnvesteerd in nieuwbouw en uitbreiding van productiefaciliteiten.

Het bestuur van de AVNeG heet het bedrijf van harte welkom!

Algemene Vereniging van Nederlandse Gieterijen (AVNeG)

De Algemene Vereniging van Nederlandse Gieterijen (AVNeG) behartigt de belangen van de Nederlandse gieterijsector en in het bijzonder die van de bij haar aangesloten leden. Arbo, milieu, energie en promotie van het vakgebied zijn de speerpunten van de vereniging. De AVNeG telt 16 lidbedrijven. Het secretariaat is gevestigd bij de Vereniging FME-CWM in Zoetermeer. Wanneer u interesse hebt in het lidmaatschap van de AVNeG, neemt u dan alstublieft contact met ons op.