Opleiding Hogere Gieterij Techniek (HGT) van start bij Hogeschool Utrecht

De Hogeschool Utrecht is voornemens om in september 2017 weer te starten met de opleiding Hogere Gieterij Techniek (HGT). De opleiding HGT biedt u een brede kennis van technologische en maatschappelijke aspecten die van belang zijn binnen gietwerkproducerende, -gebruikende en -verhandelende bedrijven. Naast gieterij specifieke vakken verkrijgt u ook inzicht in relevante kwaliteits-, communicatie- en milieumanagement-aspecten die steeds belangrijker worden bij alle activiteiten met en binnen de gieterij. Tijdens de opleiding wordt enkele dagen praktisch gewerkt en is er ruimte voor het onderling uitwisselen van kennis en ervaringen tussen de cursisten.

Voor meer informatie over deze opleiding is door de Hogeschool Utrecht een factsheet gemaakt. Deze kunt u hieronder downloaden. In deze factsheet staan ook de contactgegevens van het opleidingsinstituut, waarmee u contact kunt opnemen indien u nog nadere informatie wenst. Ook kunt u in dit factsheet lezen hoe u zich kunt aanmelden. De AVNeG roept bedrijven op die deelnemers willen aanmelden, dit zo spoedig mogelijk te doen bij de Hogeschool Utrecht. Alleen bij voldoende inschrijvingen zal de opleiding daadwerkelijk van start gaan.

Voor het downloaden van de factsheet over de opleiding HGT die gaat starten in september 2017, klikt u hier.

Algemene Vereniging van Nederlandse Gieterijen (AVNeG)

De Algemene Vereniging van Nederlandse Gieterijen (AVNeG) behartigt de belangen van de Nederlandse gieterijsector en in het bijzonder die van de bij haar aangesloten leden. Arbo, milieu, energie en promotie van het vakgebied zijn de speerpunten van de vereniging. De AVNeG telt 16 lidbedrijven. Het secretariaat is gevestigd bij de Vereniging FME-CWM in Zoetermeer. Wanneer u interesse hebt in het lidmaatschap van de AVNeG, neemt u dan alstublieft contact met ons op.