Organisatie

De Algemene Vereniging van Nederlandse Gieterijen (AVNeG) bestaat sinds 1932. Zij maakt als brancheorganisatie onderdeel uit van FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. FME vertegenwoordigt 2.200 Nederlandse bedrijven die een gezamenlijke omzet genereren van 91 miljard Euro en directe werkgelegenheid bieden aan 220.000 mensen.

Anno 2019 telt de AVNeG 12 leden. Deze 12 bedrijven genereren een omzet van 200 miljoen Euro en bieden directe werkgelegenheid aan 1.200 mensen. Onder het kopje leden op deze website vindt u een overzicht van deze bedrijven.

Binnen de AVNeG is een tweetal commissies actief, te weten de Commissie Arbo, Milieu en Energie (AME) en de Commissie Opleidingen & Arbeidsmarkt (O&A). Beide commissies vergaderen viermaal per jaar en staan onder voorzitterschap van een bestuurslid van de AVNeG.

De AVNeG is aangesloten bij The European Foundry Association CAEF.

Algemene Vereniging van Nederlandse Gieterijen (AVNeG)

De Algemene Vereniging van Nederlandse Gieterijen (AVNeG) behartigt de belangen van de Nederlandse gieterijsector en in het bijzonder die van de bij haar aangesloten leden. Arbo, milieu, energie en promotie van het vakgebied zijn de speerpunten van de vereniging. De AVNeG telt 16 lidbedrijven. Het secretariaat is gevestigd bij de Vereniging FME-CWM in Zoetermeer. Wanneer u interesse hebt in het lidmaatschap van de AVNeG, neemt u dan alstublieft contact met ons op.