Rademakers Gieterij overgenomen

Op 11 januari 2017 is Rademakers Gieterij door Ballast Nedam verkocht aan Triacta. Na de overname van Ballast Nedam door Renaissance Construction is de focus van Ballast Nedam veel meer op de core business van bouwen komen te liggen waarmee de verkoop van Rademakers een logisch gevolg is. Naast Rademakers heeft Triacta tevens TBS Soest overgenomen van Ballast Nedam. Rademakers is de primaire leverancier van gietwerk aan TBS.

Triacta is een onafhankelijke hands-on investeerder die goede kansen ziet het volume en daarmee de prestaties bij Rademakers te verbeteren. Tevens wil Triacta een belangrijke positie innemen op de afwateringsmarkt. De synergie die hierdoor zal ontstaan heeft een positief effect op het volume en daarmee de omzet en continuïteit van Rademakers.

Triacta ziet vooral ook de enorme potentie die er is in de overige markten waarin Rademakers actief is. Door de komende jaren te investeren in het productieproces zal ons kwaliteitsniveau en de efficiency verder toenemen. De combinatie van synergie binnen de groep en de investeringen in de productie stelt Rademakers in staat om met een bijzonder stabiele en gezonde basis een leidende rol te gaan spelen in een uitdagende en competitieve markt.

Bron: Rademakers Gieterij

Algemene Vereniging van Nederlandse Gieterijen (AVNeG)

De Algemene Vereniging van Nederlandse Gieterijen (AVNeG) behartigt de belangen van de Nederlandse gieterijsector en in het bijzonder die van de bij haar aangesloten leden. Arbo, milieu, energie en promotie van het vakgebied zijn de speerpunten van de vereniging. De AVNeG telt 16 lidbedrijven. Het secretariaat is gevestigd bij de Vereniging FME-CWM in Zoetermeer. Wanneer u interesse hebt in het lidmaatschap van de AVNeG, neemt u dan alstublieft contact met ons op.